Jump to content

މައި ޞަފްޙާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ދިވެހި ވިކިޕީޑިޔާ އަށް މަރުޙަބާ!
މިއެކުމާފާނަކީ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ވެސް މިނިވަންކަމާ އެކު އުނިއިތުރު ގެނެވޭނެ އެކުމާފާނެކެވެ.
މިހާތަނަށް ދިވެހިބަހުން ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ މަޒްމޫނުގެ ޢަދަދަކީ 3,068 އެވެ.ވިކިޕީޑިޔާގެ ޚުލާޞާ · ސުވާލުތައް · އެހީ · ފިހުރިސްތު . ގިސްމުތައް · ހޮވާލެވިފައިވާ މަޒުމޫނުތައް · ހުރިހާ މަޒުމޫނުތައް · ދެނެވަޑައިގަންނަވަމުތޯ؟؟ · އިތުރު ޚަބަރު

މިއަދަށް ހޮވާލެވިފައިވާ ތަޞްވީރު

ފަންވަތް:Featured picture/2024-06-11

ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ޖޫން މަސް

އަދި އިތުރަށް...

ޖޫން މަހަށް ހޮވާލެވިފައިވާ މަޒްމޫނު

އެލިޒަބަތު ދެވަނަ (އެލިޒަބަތު އެލެގްޒެންޑްރާ މޭރީ؛ 21 އޭޕްރީލް 1926 – 8 ސެޕްޓެމްބަރ 2022) އަކީ 6 ފެބްރުއަރީ 1952 އިން ފެށިގެން 2022 ވަނަ އަހަރު އަވަހާރަވުމާ ހަމައަށް އިނގިރޭސިވިލާތާއި ކޮމަންވެލްތުގެ އެހެން ދާއިރާތަކުގެ ރާނީ އެވެ އޭނާ މަރުވިއިރު 15 ސަރަހައްދެއްގެ ރަސްގެފާނުގެ ގޮތުގައި ދެމިހުއްޓެވެ. އެކަމަނާގެ 70 އަހަރާއި 214 ދުވަހުގެ ވެރިކަމަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެއްވެސް ރަސްގެފާނަކަށް ނުވަތަ ރާނީއަކަށް ވުރެ ދިގު ވެރިކަމެއް ކަމަށާއި، ތާރީހުގައި ވެސް އިސްވެރި ދައުލަތެއްގެ އެއްވެސް ރަސްގެފާނެއްގެ ވެރިކަމެއް ކަށަވަރުވެފައިވާ ދެވަނައަށް އެންމެ ދިގު ވެރިކަމެވެ.

އެލިޒަބަތު އުފަންވީ ލަންޑަންގެ މޭފޭއާ އަށް އޭނާގެ ބައްޕަގެ ފަރާތުން ކާފަ ޖޯޖް ފަސްވަނަ ރަސްގެފާނުގެ ވެރިކަމުގައި ކަމަށާއި އޭނާ އަކީ ޔޯކްގެ ޑޫކް އެންޑް ޑަޗެސް (ފަހުން ކިންގް ޖޯޖް ހަވަނަ އާއި ރާނީ އެލިޒަބަތު ދަ ކުއީން މަންމަ) ގެ ފުރަތަމަ ދަރިފުޅެވެ. އޭނާގެ ބައްޕަ ރަސްކަމަށް އިސްވެވަޑައިގަތީ 1936 ވަނަ އަހަރު އޭނާގެ ބޭބެ އެޑްވާޑް އަށާރަވަނަ ވެރިކަމުން ދުރުވުމުން ކަމަށާއި، އޭގެ ސަބަބުން ދިހަ އަހަރުގެ ޕްރިންސެސް އެލިޒަބަތު ވާރިސެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. ގޭގައި އަމިއްލައަށް ތައުލީމު ހާސިލް ކުރެއްވި އިރު، ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު އާންމު މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރައްވަން ފެއްޓެވީ، އޮކްސިލިއަރީ ޓެރިޓޯރިއަލް ސާވިސްގައި ޚިދުމަތް ކުރައްވަމުންނެވެ. ނޮވެމްބަރު 1947 ގައި ގްރީސް އާއި ޑެންމާކުގެ ކުރީގެ ޕްރިންސެއް ކަމަށްވާ ފިލިޕް މައުންޓްބެޓެން އާއި ކައިވެނި ކުރެއްވި އިރު، 2021 ވަނަ އަހަރު އޭނާ އަވަހާރަވުމާ ހަމައަށް އެމީހުންގެ ކައިވެނި 73 އަހަރު ވަންދެން ދެމިގެން ދިޔަ އެވެ.


ދެނެވަޑައިގަންނަވަމުތޯ؟؟؟

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިރަށް، މާލެ
  • އެކަން އެނގޭތަ... ރާއްޖެއަކީ އޭޝިއާގެ އެންމެ ކުޑަ ގައުމެވެ.
  • އެކަން އެނގޭތަ...ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ދެކުނު އޭޝިޔާގެ ބޮލަކަށް އެންމެ ބޮޑު ޖީޑީޕީ އޮންނަ ގައުމެވެ.
  • އެކަން އެނގޭތަ...ދިވެހިރާއްޖެއަކީ އަކީ ފުރަތަމަ ކަނޑު އަޑީގައި ކެބިނެޓް ބައްދަލުވުން ބޭއްވި ގައުމެވެ.
  • ކޮންމެ ފުއްޕާމޭ އެއްގައި ގާތްގަނޑަކަށް 300 މިލިޔަން ނޭވާލާ ޔުނިޓް ނުވަތަ ކުދި ވައިކޮތަޅު ހުރެއެވެ.
  • ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ބައި ލިޓަރަށްވުރެ ގިނަ ފެން ނޭވާލުމުގެ ޒަރީޢާއިން ހަށިގަނޑުން ބީވެގެން ދެއެވެ.
  • އާފުރުމަކީ ނޭވާލާ ނިޒާމްގައި ހިމެނޭ މައި ގުނަވަން ފުއްޕާމެޔަށް އޮކްސިޖަން ލިބުން އިތުރުކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. އާފުރެން ދިމާވަނީ ނިދިއަންނަގޮތް ވުމުން ފުއްޕާމެޔަށް އޮކްސިޖަން ލިބުން މަދުވެ، އެކަން ސިކުނޑިއަށް އިހްސާސް ކުރެވި،ފުން ނޭވާއެއް ލުމުގެ މެސެޖް ސިކުނޑިން ފޮނުވާލާތީ އެވެ.
  • އިންސާނާ ނޭވާލާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ހަށިގަނޑަށް 13 ޕިންޓްގެ ވައި އެތެރެވެގެން ދެއެވެ.
  • ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 22 ހާސް ފަހަރު އިންސާނާ ނޭވާލައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އެތެރެއަށް ނޭވާލުމާއި ބޭރަށް ނޭވާލުން ހިމެނެއެވެ.
  • ކިނބިހިއެޅެނީ ނޭފަތުގެ ތެރޭގައި ހުންނަ ނާޒުކު ތެތް ދުލިފަށުގައި ހަށިގަނޑާއި ބީރައްޓަހި މާއްދާއެއް ބީހިލުމުން، އެމާއްދާއެއް ހަށިގަނޑުން ބޭރުކޮށްލުމަށްޓަކައެވެ.އެންމެފަހުގެ ޚަބަރުތަކާއި އޭގެ ތަފްސީލް ވިދާޅުވުމަށް މިހާރު . ވަގުތު . ޕީ.އެސް.އެމް . އަވަސް . ސަން . މިއަދު . ޖަޒީރާ. ރާއްޖެ އަށް ވަޑައިގަންނަވާށެވެ.


We Welcome All Non-Dhivehi Speakers, As Equally As The Speakers Of Dhivehi Language

For non-Dhivehi/Mahl-speakers: If you have any comments or questions, you can leave a message in English, Hindi or Urdu HERE. See also Wikimedia Embassy and Local Divehi/Mahl Embassy. If you are interested in learning Divehi/Mahl language, see How to read Thaana script and Say it in Mahlއައު މަޒުމޫނެއް ޝާއިޢު ކުރެއްވުމަށް ސުރުޚީ ލިޔުއްވާ!


އެހެނިހެން ބަސްބަހުން ވިކިޕީޑިޔާ

ވިކިޕީޑިއާ ގާއިމުކުރެވުނީ 2001 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. ދިވެހި ވިކިޕީޑިއާގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުނީ 2004 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް ތަފާތު ބަސްބަހުން މަޒުމޫނު ވިދާޅުވެ، އެ މަޒުމޫނުތަކަށް މަޢުލޫމާތު އިތުރުކޮށް ދެއްވިދާނެއެވެ. ހަމަ އެހެންމެ އެހެންބަސްބަހުން ލިޔުއްވާފައިވާ މަޒުމޫނުތައް ވިދާޅުވެ ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާ ކޮށް މިވިކިޕީޑިއާ ގައި ޝާއިއު ވެސް ކުރެއްވިދާނެއެވެ.

އިނގިރޭސި ވިކިޕީޑިއާގައި މިހާތަނަށް 1,000,000 އަށް ވުރެ ގިނަ މަޢްލޫމާތު ހިމެނޭ މަޒްމޫނު އެކުލެވިފައިވެއެވެ.


Complete list · Multilingual coordination · Start a Wikipedia in another language


ވިކިޕީޑިޔާގެ އެހެނިހެން މަޝްރޫޢުތައް

ވީކިޕީޑިއާގެ އަޚަވީ މަޝްރޫޢުތައް

ވީކިޕީޑިއާ އަކީ ލާވިޔަފާރީ މުއައްސަސާއެއް ކަމުގައިވާ، ވީކިމީޑިއާ ފައުންޑޭޝަން އިން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ މިނިވަން އަދި ޢާއްމު އެކުމާފާނެކެވެ. ވީކިމީޑިއާ ފައުންޑޭޝަނުން ދުނިޔޭގެ ތަފާތު އެކި ބަސްބަހުން ލާވިޔަފާރީ ޢުޞޫލުން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ އެތައް މަޝްރޫޢެއް ހިންގަމުންދެއެވެ.