Itūlau Muamua

From Wikipedia
Talofa lava Wikipedia,
Afio mai, maliu mai, susū mai, ulufale mai i Wikipedia!
Mataupu Vaega

TNA Impact! le iai i feature le pei faa - lua pi'i le iloa atu i le course mo le ata le lua tula, ma le fo'i numera inteviu ma sekameni le iai i pi'i. Le taimi Impact le ga sau ina i Fox Sports Net, o pi'i le ga limit ina ma le station o Fox Box le ga fa'aga'a. O le event le ga limit ina i le draw au'a, le tagata e malo le ga uu le fusi o NWA Championship Komiti, ma le au le ga iai tolu vetelegi pi'i. Amata mai le polokalame, Impact le ga discard atu le taimi i le Konsepi.......

Mataupu Lelei

'O le Fa'aliliutusi (po'o le fa'amatala'upu fo'i) e lē 'o se mea faigōfie. E aofia i le fa'aliliutusi vāega tāua e pei o gagana e lua e tutusa o lā mālolosi, loloto ma le poto lautele, 'aemaise lava le silafia loloto o tū ma aga a lalolagi o gagana ia e lua. 'O le vāega lea mulimuli o aganu'u po'o tū ma aga, e tele fa'afītāuli e tūla'i mai ai. 'Ae 'o le isi fo'i itū, 'o tagata e mālolosi 'uma a lātou gagana e lua fa'apēnā fo'i lo lātou lelei i tū ma aga po'o aganu'u fo'i a gagana ia e lua, 'o latou nei e mafai ona fa'aliliu mai i le isi gagana i le isi gagana e aunoa ma ni fa'afītāuli e tele. 'Ae ui lava i lea, e fa'amālosi'au atu 'ina 'ia 'aua le fefe, 'ae taumafai, 'ae 'o le mea tāua, tusa lava pē lelei i gagana e lua, 'ina 'ia taumulimuli i ni alafua aogā e 'āmata ai. Muamua,'o se tasi e fia fa'aliliu mai i le gagana Samoa i le gagana 'Igilisi, e tatau lava ona lelei lana gagana fa'aperetānia po'o le 'Igilisi; lona lua, e tatau ona iai ni ana tusi po'o ni alagā'oa lelei silisili e tua 'i ai 'auā le sa'iliga o fa'amālamalamaga o konisepi po'o manatu po'o talitonuga fa'avae,fa'a'upuga mmf (ma isi mea fa'apēnā) e mana'omia lo latou fa'amālamalamaina. 'Ua na'o ni vāega 'āmata nei o le tomai po'o gāluega fa'aliliutusi............

I isi gagana
Taga'i i le lisi
‘E te lē iloa ‘ea?
  • E iai ni Falema'i e lua i Samoa, ma le tasi i Amerika Samoa. 'O le falema'i i Upolu e maua i le nu'u o Moto'otua, 'a'o le falema'i i Savai'i e maua i le nu'u o Tuasivi. 'O le falema'i i Amerika Samoa, 'ua ta'ua o le Lyndon B. Johnson Tropical Medical Center 'olo'o maua i le nu'u o Faga'alu i le motu o Tutuila.
  • Owen Hart o le Tanata Polofesa Pi'i ua ga iloa sili lava i le World Wrestling Federation (WWF). Hart ga fanau i Calgary,Alberta, Tanata o le Atali'i laititi i le 12 fanau i laga tama le ga iloa lava i tagata e promote i pi'iga o laga matua o Stu Hart ma Helen Hart. O laga uso fo'i le pi'i mo le kumpini i aso ia o laga igoa o Bret Hart le ga matua atu ia gaia.
  • 'O le ta'aloga o le Tenisi e to'alua tagata e mafai ona ta'a'alo ai i le taimi e tasi. E fa'aaoga le lake (raquet)ma le polo tenisi e ta i le lake. 'O lenei ta'aloga, e fai i fafo i se malae 'ua ta'ua 'o le malae tenisi. E mafai fo'i ona faia lenei ta'aloga i totonu o se fale tele e fau ai se malae tenisi.
  • 'O le Saikolosi, 'o se tasi fo'i lea o matā'upu e su'esu'eina i a'oa'oga i aso nei. 'O ā'oga tūlaga tolu e pei o se iunivesite e a'oa'oina ai lenei matā'upu, ma e fa'asino lea matā'upu i le māfaufau. 'O se 'upu e sau ma le 'upu Peretānia 'o le psychology, ma 'o lona uiga 'o le su'esu'ega o le māfaumafu o le tagata ma ona fa'agāoioiga 'aemaise o lana vāega e a'afia ai i le tuputupu a'e a le tagata ola, ma aga ma tū e na te a'oa'oina e fa'aaogā ai lona māfaufau.
Faʻatomuaga

'O lenei nofoaga 'ua fa'atautaia mo tagata e tautatala i le Gagana Sāmoa Wikipedia po'o tagata fo'i 'olo'o fia a'oa'oina le gagana Sāmoa. 'Afai e loloto lou mālamalama i le Gagana Sāmoa, e mafai lava ona 'e suia isi 'upu ma feasoasoani i le fa'a'upuina ma le teuteuga o matā'upu e fa'atalanoaina i totonu o lenei nofoaga po'o le potu. Mo se fa'amatalaga i le fa'atinoina o le Wikipedia,po'o le poroketi Wikipedia va'ai le nofoaga po'o le potu www.wikipedia.org Fa'amolemole va'ai 'upu lanumūmū, 'olo'o mana'omia ai lau fesoasoani mo sau fa'amatalaga (po'o se fa'aliliuga fo'i) o nei matā'upu.

Ata faaalia o aso nei

Fale Tele o Manono, Sāmoa.
Muāgagana o Sāmoa

«O le ta e le agaia lau afioga»

Tusitusiga
GAGANA

Gagana - Fa'afarani - Fa'aperetania - Fa'asiamani - Fa'asipaniolo - Fa'aiapani - Fa'asaina - Gagana Samoa -Ā'oga 'Āmata - Tautala Lelei - Gagana Maori - Gagana Toga - Gagana Hawai'i -Gagana Serbia -Gagana Slovene -Gagana Montenegro -Gagana Anut'a -;-Gagana Chamorro -;-Gagana Marshallese -;-Gagana To'elauan -;-Gagana Hungary -;-Gagana Croatian -Gagana Takuu -Gagana Vanuatu -Gagana Niuean -Gagana Rotuman -Gagana Bislama -Gagana Tok Pisin -Gagana Balinese -