Wikipedia:Olayama

Moroi ba Wikipedia
Wikipedia Nias
ensiklopedia nifalului zato ba li Niha.
No so 1.688 ngawua zura.
Oguna'ö nahia yaŵa ba högö zura (faigi gambara ) ba wangalui hadia ia.

Fa'anö zura si bohou

Halö templat zura si faudu ba Formulir wanura
Moguna inspirasi? So gangolifa zura sinangea mu'a'asogö ba da'a. Baero da'ö so göi ngawalö zura si lö tesöndra ba da'a.

Sura amilita

Kabupaten Nias no sambua kabupaten ba Provinsi Sumatra Utara si so ba Danö Niha. Kodenia ba wamatörö 12.04. Me 2016 lafawu'a ibu kotania moroi ba Gunungsitoli (1956-2016) ba Gidö, me fabali Gunungsitoli moroi ba Kabupaten Nias tobali Kota Gunungsitoli. Tuho lala wangalui ba Kabupaten Nias no sohalöŵö ba danö ba fakiri ba nasi. Molo'ö Badan Pusat Statistik so 22.100 niha silumana ba Kabupaten Nias me 2020, eluahania 15,69% moroi ba wa'oya niha mbanua. Fa'oya niha mbanuania 143.319 (2019) ba arakhagö fefu ira Ono Niha. Agamara Niha Keriso (98,81% me 2019). Ba kabupaten andre so göi bandara Binaka si so ba Kecamatan Gidö. (Baso dohu-tohunia)

Gambara amilita

Fanari faoma alitö
Fanari faoma alitö
Asese lafalua wanari faoma alitö gowasa hada ba Indonesia, töra-töra ba hulo Jawa ba ba Bali. Ba foto andrö si yaŵa oroma zanari samuwusi fanikha tanö moroi ba mbawania ba wamehola alitö.

Hadia ö'ila?

Hadia ö'ila

  • wa ba ginötö so Danö Niha barö wamatörö Belanda so wamahaö li Niha ba zekola? Töi mbuku wamahaö andrö Soera Wombaso ba sama'anö ya'ia H. Lagemann ba Marah Alam (faigi gambara). Fa'oya mböbö (li Indonesia: jilid): 6 ngawua.
  • wa me no merdeka Indonesia teböhöli wamahaö li Niha ba zekola? Irugi ma'ökhö, 80 fakhe aefa wa'amerdeka Indonesia, ha lafahaö li Niha ba mato ha'uga zekola. Lö ofanöŵa wamahaö li Niha si sambua (nifotöi kurikulum) ni'oguna'ö ba zi sagörö Tanö Niha.
  • wa me Januari 2021 tobali resmi Wikipedia Nias, sitobali nahia wama'anö fangi'ila ba li Niha, si ha sambu-sambua ba zi sagörö gu'ö digital nifotöi Internet?

Salua föna

Da'a zalua ba mbaŵa silima:
  • 01/05/1753: Buku Species Plantarum nisura Linnaeus tefa'olo ba zato. Kode awö lala wame töi ilmiah zinumbua ba gulidanö nifa'anö bakha ba mbuku andre tobali standar International Code of Botanical Nomenclature (iada'a töinia International Code of Nomenclature for algae, fungi and plants ma la'adogo'ö ICN) ni'oguna'ö irugi ma'ökhö.
  • 01/05/1959: Tebörögö 5 ngaluo halöŵö ba Jerman (Sabtu faoma Migu ngaluo wolombase). Heŵa'ae ambö ma'ökhö mohalöŵö ira, ba hiza itugu mowua wohalöŵöra irege tobali ira sambua negara fondrege tohude ba wamazökhi ngawalö wakake irugi ma'ökhö.
  • 01/05/2014: Ngaluo Zohalöŵö (li Indonesia, Hari Buruh) tobali luo olombase nasioal (li Indonesia, hari libur)
  • 04/05/1998: Luo Reformasi: tebörögö wa'akaliru sebua ba Medan ba i'anema'ö alua göi ia ba oya kota segebua bö'ö ba Indonesia. Da'a mböröta nifotöi ginötö reformasi ba Indonesia.
  • 20/05/2002: Töi Timor Timur resmi tobali Timor Leste, me no aefa ira moroi ba Indonesia me 1999.
  • 21/05/1998: Ifa'olo Soeharto wa ibe tou halöŵö wa'apresiden me no aefa 32 fakhe ifatörö Indonesia faoma tanga si'öli. Fangali Presiden BJ Habibie tobali presiden.
  • 25/05/1950: Mufasindro Perseketuan Gereja-Gereja Indonesia ma la'adogo'ö PGI, si tobali angowuloa fefu Gereja protestan ba Indonesia.

Halöŵö bö'ö Wikimedia

Wikipedia andre no nihönagö Wikimedia Foundation, sambua amaota si lö mangalui hare. Baero ba Li Niha so na sa Wikipedia ba Li Indonesia ba ba ngawalö li bö'ö ba Indonesia simane: Aceh, Bali, Banjar, Banyumasan, Bugis, Gorontalo, Jawa, Madura, Melayu, Minangkabau, Sunda, ba Tetun.

Baero Wikipedia ba so göi na sa proyek tanö bö'ö multi-bahasa khö Wikimedia Foundation:

Wikimedia Commons Commons
Girö-girö media
Wiktionary Wiktionary
Kamus
Wikisource Wikisource
Ngawalö gumbu
Wikinews Wikinews
Ngawalö duria
Wikibooks Wikibooks
Ngawalö mbuku
Wikiquote Wikiquote
Ngawalö gamaedola
Wikispecies Wikispecies
Ngawalö spesies
Wikiversity Wikiversity
Ngawalö wamomaha
Wikivoyage Wikivoyage
Ngawalö wanörö
Wikidata Wikidata
Wikidata
Meta-Wiki Meta-Wiki
Koordinasi Wikimedia
MediaWiki MediaWiki
Software Wiki