1. Kalo tek përmbajtja
  2. Kalo tek lista qendrore e navigimit
  3. Kalo tek më shumë oferta të DW

Live TV - Ṩ{kanali}

Live TV - Ṩ{kanali}

The Day — News in Review

https://www.dw.com/sq/live-tv/channel-english
Kaloje seksionin tjetër Programi

Programi

12 Prill 2024
OraProgramiPërshkrimi
20:30 UTC
The DayNews in Review
21:00 UTC
DW NewsNews
21:15 UTC
DocFilmNATO - Old Friends, New Fronts, Part 2
Since 1949, NATO has shaped Europe‘s security policy like no other organization. Article 5 of the North Atlantic Treaty outlines the principle of "collective defense”. But is the world's largest military alliance ready to defend itself?